Rotary Club Leuven-Rotselaar

Wie zijn wij?

Rotary Club Leuven-Rotselaar is deel van Rotary International, een wereldwijde organisatie met meer dan 46.000 clubs en 1,4 miljoen leden. Wij zijn een dynamische serviceclub met 46 leden met als voornaamste doelstelling dienstbetoon binnen de lokale gemeenschap, op de werkvloer, op nationaal en internationaal vlak. 

Wij steunen ons op de Rotary gedachte "Serve Above Self"   

  • dit koppelt aan een hoogstaande beroepsethiek,
  • zich tot doel stelt om in een plezierige en vriendschappelijke sfeer een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de wereld van vandaag en morgen,
  • alles in het werk stelt om de vrede en de verstandhouding onder de mensen en volkeren te bevorderen en dit zonder onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische, politieke of godsdienstige overtuiging,
  • dit doet door op projectmatige basis sociale werken te steunen in onze lokale gemeenschap maar ook nationaal en internationaal.

De fundraisingactiviteiten van Rotary Club Leuven-Rotselaar zijn de belangrijkste bron van inkomsten. Met onder meer de eindejaarsactie, de Soirée Chantante, de open clubvergadering (waarop een bekende persoonlijkheid een actueel onderwerp brengt) maken we onze acties bekend bij het publiek.

De opbrengsten gaan integraal naar diverse organisaties die aan Rotary Club Leuven-Rotselaar financiële steun vragen en aan de criteria voor steun voldoen.

Op lokaal vlak ging reeds daadwerkelijke hulp of financiële steun naar De Wissel, DOMO,  BalanskeWigwamSiddartha, en vele andere fantastische sociale werken.

In samenwerking met de Nationale Vereniging tot Steun aan de Gehandicapten, een Rotarische vzw die sedert 1931 bestaat, kon Rotary Club Leuven-Rotselaar bijdragen tot het aankopen van  een minibus voor den Ateljee, een blindenleestoestel voor de school in Kortenberg, fitnessapparatuur voor de Leuvense hulpgevangenis, een minibus voor Oostrem, basketbalrolstoelen voor JBOW.

Nationaal genoten verschillende organisaties eveneens steun van onze club. Sofhea, het Sociaal Fonds voor Hematologische Aandoeningen voor de uitbouw van de navelstreng-stamcellenbloedbank, CVS Society voor de aanleg van een meditatietuin, Eigen Kracht Conferenties voor de productie van hun folders, Levensloop (Kom op tegen Kanker).

Rotary Club Leuven-Rotselaar is ook trots op de effectieve steun die kon worden verleend aan vele internationale projecten. Zo hielpen wij Zuster Domenica die zich in Kroatië inhield met de vluchtelingen uit de Servisch-Kroatische oorlog en de vzw Tsjernobylkinderen met de installatie van een mobiel röntgentoestel in het hospitaal van Retchitsa. Heel wat organisaties konden dankzij Rotary Club Leuven Rotselaar hun internationale projecten realiseren: o.m. bevallingstafel (Ruanda), medicatie (Bangladesj), latrines (Ethiopië),  theaterproject (Bolivia), opleiding en materiaal rijstaanplanting (Benin), verbeteringstraject voor melkproductie (Ethiopië), kweken van groenten (Mali), opvang van heksenkinderen (Malawi).

Uw deelname aan onze fundraisingactiviteiten maakt dit alles mogelijk !

U kan onze sociale doelen ook steunen door een financiële bijdrage op de RCLR rekening

  • BE14 3350 5310 1583